Privacyverklaring

BOUWBEDRIJF DE LANGE & VAN DER PLAS BV , gevestigd aan de Ambachtsweg 20A te Katwijk,  respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden verwerkt LVDP persoonsgegevens ?

Bouwbedrijf de Lange & Van der Plas BV verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het verrichten van bouwwerkzaamheden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, afhandeling van betalingen, bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Inkomensgegevens/betalingsgegevens

Verstrekt LVDP persoonsgegeven aan derde partijen?

LVDP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op welke wijze beschermt LVDP persoonsgegevens?

Uw gegevens worden door LVDP op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen wij deze persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, afscherming, verbetering, overdracht van persoonsgegevens,  het recht van verzet en dataportabiliteit.

U kunt altijd uw gegevens opvragen bij LVDP (via email, website of schriftelijk). Voordat een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door persoonlijk langs te komen en een kopie ID kaart of paspoort te tonen. Maak hierin het BSN nummer zwart. Het verzoek tot inzage wordt binnen 4 weken beantwoord. Er zijn uitzondering op het recht van verwijdering en recht van verzet zoals onze plicht om bepaalde gegeven te bewaren voor onder andere de belastingdienst of als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is. Van het recht van dataportabiliteit kan alleen gebruikt gemaakt worden indien de gegevens verwerkt worden op grond van toestemming of overeenkomst.

Vragen

Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Bouwbedrijf de Lange & Van der Plas kunt u sturen naar: info@delangevanderplas.nl

Kan de privacyverklaring worden gewijzigd?

De privacyverklaring kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Bekijk de privacyverklaring van De Lange van der Plas ook HIER.

Flexibiliteit, kwaliteit, jarenlange kennis en ervaring zijn onze kernwoorden.